Reglement

Vrijwaringsclausule
Voordat u de baan opgaat, dient u bij ons een vrijwaringsformulier in te vullen. Deze kunt u bij ons op het terrein invullen. Ook is dit formulier hier te downloaden.

Algemene voorwaarden
Op ons terrein Test Track Thedinga gelden onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden liggen bij ons ter inzage. U kunt deze hier downloaden.

Geluid
Wat betreft geluidsemissies van voertuigen zijn wij gebonden aan onze milieuvergunning, afgegeven door de provincie Drenthe. Wij laten voertuigen toe met een uitlaatgeluid van max. 95 dB(A), gemeten op 1m. vanaf de uitlaat, gemeten bij 4.000 toeren. Bij twijfel of een voertuig niet teveel geluid maakt, kunnen wij een geluidsmeting uitvoeren. Indien onze geluidsmeter aangeeft dat de 95 dB(A) overscheden wordt, dient de eigenaar van het voertuig verbeterende maatregelen te treffen. Indien hierna de 95 dB(A) nog overschreden wordt, is Test Track Thedinga gemachtigd de eigenaar van het voertuig een rijverbod op te leggen.

Veiligheid
Motorrijders dienen tijdens het rijden een goedgekeurde helm en beschermende kleding en laarzen te dragen. Bestuurders van auto's zijn verplicht een gordel te dragen. Het dragen van een helm is niet verplicht, maar wordt voor uw veiligheid door ons geadviseerd.

Betalingen
Betalingen kunnen op het terrein van Test Track Thedinga alleen contant worden voldaan.

Bezoekadres:
Veenakkers 25
7881 XA Emmer-Compascuum
Drenthe
Informatie:
06-37474915
info@testtrackthedinga.nl
bekijk ons evenemententerrein lees de routebeschrijving
Webworks door Webdesign24